Visie

Vertrouwen in behandelingIn een behandeling vinden wij het van belang dat cliënten zich gehoord en gezien voelen. Waardoor het voor u mogelijk wordt om uw gedachten en gevoelens te ordenen. Een belangrijk aspect daarvan is een vertrouwensrelatie met de therapeut opbouwen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van het succes van een behandeling wordt bepaald door het vertrouwen en samenwerken tussen cliënt en psychotherapeut.
De hoop op succes en de gebuikte methode dragen ook ieder voor 15% aan het succes bij. Daarnaast hangt de uitkomst van een therapie voor 30% af van de gebeurtenissen buiten de behandeling. De gebruikte methode speelt dus slechts voor 15% een rol in het succes van een psychotherapie. Het is misleidend wanneer de keuze van de methode vooral wordt verantwoord met de uitspraak dat deze bewezen effectief (“evidencebased”) is.

Therapievorm

De vorm waarin u, als cliënt, zich kunt uitdrukken moet passen bij uw probleem, mogelijkheden en stijl. Die therapievorm die wij hanteren kan bestaan uit (cognitieve)-gedragstherapie, speltherapie, en gesprekken met daarin aandacht voor emotionele en fysieke beleving. Vormen die daarbij worden gebruikt zijn: cliëntgerichte psychotherapie,
focussen
, symbooldrama, ouder-kind behandeling, speltherapie, schematherapie en EMDR. Het gaat altijd om therapievormen gebaseerd op psychologische theorieën die wetenschappelijk onderbouwd zijn.