Verwijzers

De praktijken van Bert Krapels en Astrid Slingerland zijn gevestigd op de Van Boetzelaerlaan 136. Op dit adres werken nog 15 psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. We werken allemaal zelfstandig, maar werken samen waar dat de kwaliteit en dus de cliënt ten goede komt. Zie ook www.Boetzelaer136.nl.

Informatie Astrid Slingerland

Algemeen

Sinds 2008 werkt Astrid aan de Van Boetzelaerlaan als psycholoog. Eerst was zij daarbij werkzaam vanuit de praktijk van Bert Krapels. Vanaf 2016, na het afronden van haar opleiding tot psychotherapeut, is zij aan de Van Boetzelaerlaan haar eigen praktijk gestart.

Specialismen

In de afgelopen jaren heeft Astrid diverse opleidingen en cursussen gevolgd. Zij heeft zich daarbij (naast angst- en stemmingsproblemen) voornamelijk gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling gericht op hechtingsproblemen en chronische traumatisering. In eerste jaren werkte Astrid voornamelijk met kinderen/jongeren en hun systeem. Daar is de behandeling van volwassenen vanaf 2012 bijgekomen. In de afgelopen jaren heeft zij zich ook verder geschoold op gebied van behandeling (IMH, Infant Mental Health) van het jonge kind (0-4 jaar) en hun systeem.

Behandelmethoden

Als basis staan de verbinding en vertrouwen tussen cliënt en behandelaar centraal. Middels een combinatie van cliëntgerichte en psycho-dynamische principes wordt de behandeling samen met de cliënt vormgegeven. Ondersteunende methoden zijn daarbij o.a. EMDR (ook verhalen methode), focusssen, speltherapie, hechting bevorderende ouder-kind behandeling, symbooldrama en cognitief gedragstherapeutische principes.

Bereikbaarheid voor afspraken en overleg

Van woensdag tot en met vrijdagochtend is zij telefonisch op 0641938337 te bereiken. Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap inspreken op de voicemail en zal Astrid u terugbellen. Haar mail checkt zij op haar werkdagen diverse keren per dag. Zij is via weg het snelst om mee in contact te komen.

Voor verwijzers is het ook mogelijk om Astrid via zorgmail te benaderen.

Informatie Bert Krapels

Sinds 1985 is Bert werkzaam in de GGZ zowel voor kinderen als volwassenen. Vanaf die tijd voert hij ook een eigen praktijk. Deze is geleidelijk gegroeid van 3 naar 40 uur per week en is nu in afbouw fase naar 16 uur per week.
In het overheidsregister (BIG) staat hij geregistreerd als psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij de vakorganisatie (NIP) staat hij ingeschreven als kinder- en jeugdpsycholoog specialist.

Specialisme

Naast de behandeling van gedragsproblemen, angsten en stemmingsproblematiek heeft Bert zich steeds meer gespecialiseerd in de behandeling van hechtingsproblematiek, chronische traumatisering en pijnbehandeling waaronder ook hoofdpijnbehandeling. Het gaat dan om pijnklachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden.

Behandelmethoden

Zijn behandelmethoden zijn zowel klachtgericht (Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Acceptance Commitement Therapy),  als inzicht gevend (symbooldrama, focussen, speltherapie). Aandacht voor systeemproblematiek is er via ouder-kind behandeling, en mediatie-therapie. Individuele therapie, groepstherapie, ouderbegeleiding en gezinsbehandeling met jongere kinderen zijn de vormen waarin dit wordt aangeboden.

Diagnostiek
Naast behandeling verricht Bert ook diagnostiek voor de leeftijd tussen 5 en 18 jaar. Het kan daarbij gaan om vragen die liggen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren, op cognitief gebied en op het terrein van de neuropsychologie.

Doelgroep
In zijn praktijk komen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Qua leeftijd is de verdeling een-derde kinderen en adolescenten en tweederde volwassenen. Cliënten waarderen de behandeling na afloop in een anonieme evaluatie de afgelopen vijf jaar gemiddeld met een 8.

Bereikbaarheid voor afspraken en overleg

Op dinsdag en met woensdag is hij telefonisch (0634108911) te bereiken. Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap achterlaten via de mail (bertpsychotherapeut@gmail.com) of SMS Afzeggingen of vragen over een gemaakte afspraak ziet hij het snelst op SMS.

Algemene informatie voor beide praktijken

Locatie

Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het praktijkadres bereikbaar met de lijnen 11, 16, 21, 23 en 24.

Met de auto
U kunt uw auto in de buurt van de Van Boetzelaerlaan 136 parkeren. Vanaf de middag tot de avond gaat het om betaald parkeren. De praktijk beschikt NIET over eigen parkeervakken, er is vaak beperkt plek. De parkeerzone is 2263

Kosten voor onderzoek en/of behandeling in 2022

Vanaf 2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar).

Jeugdigen
Iedereen onder de 18 jaar komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling die wordt vergoed door de gemeente waarin de persoon woont. Rekeningen worden rechtstreeks naar de betreffende gemeente gestuurd. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de Centra voor Jeugd en Gezin nodig(CJG). In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet worden aangeven of het een verwijzing voor de gespecialiseerde GGZ.

Volwassenen
De zorg voor volwassenen kan onder verdeeld worden in verzekerde en niet verzekerde zorg.

Verzekerde zorg

Voor verzekerde zorg dient u een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts te hebben. In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet de huisarts aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider onderzoek en mogelijk langere behandeling)
De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekering verzonden. Sinds 2022 is er een nieuw zorgsysteem van kracht, het zorgprestatiemodel (ZPM).  De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft hiervoor regels opgesteld voor de GGZ. Tijdens de behandeling zullen de verrichte activiteiten direct bij de verzekeraar gedeclareerd worden. Per behandelaar hanteren wij daar eigen termijnen in (van twee maal per maand n

Met een groot deel van de zorgverzekeraars hebben wij voor 2022 een contract afgesloten. Met onderstaande verzekeraars is er GEEN contract:

Astrid Slingerland heeft GEEN contract afgesloten met Caresq.

Bert Krapels heeft GEEN contract afgesloten met Menzis (Azivo, Anderzorg)

In het geval we geen contract hebben kan er via een restitutiepolis of via gedeeltelijke restitutie toch alles of een deel van de behandeling vergoed worden. Neem in dat geval contact op met uw zorgverzekeraar om te horen welk percentage van de behandeling vergoed wordt vanuit de verzekeraar. Het resterende deel komt voor uw eigen rekening.

Eigen risico
Houdt er wel rekening mee dat bij cliënten boven de 18 jaar het eigen risico van de verzekering ook met de psychotherapiekosten wordt verrekend. Het betreft dan het jaar waarin u met de behandeling bent gestart. Het eigen risico voor 2022 is € 385,-. Uw zorgverzekeraar zal dit bedrag aan u doorrekenen.

Onverzekerde zorg
Niet alle zorg wordt in 2022 vergoed. Behandeling van relatieproblematiek, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed. Daarnaast moet u voor de aanpak van ieder probleem waarvoor geen DSM V code kan worden benoemd zelf betalen. Wanneer u zelf moet of wil betalen volgt na een eerste gesprek een inzichtelijke prijsopgave voor de hoogte van de kosten van de gewenste behandeling/onderzoek. Het tarief van een behandelafspraak is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit bedrag is voor 2022 vastgesteld op €157,12 per behandelafspraak van 45 minuten (inclusief alle indirecte tijd).

Niet op afspraak
Wanneer u zonder 24 uur van te voren af te zeggen (per mail, telefoon, sms) niet op een afspraak komt wordt u € 50,– in rekening gebracht.

Supervisie
Voor de opleiding GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsychotherapeut en de NIP-registratie “diagnostiek” is Bert Krapels bevoegd te superviseren.
Kosten voor supervisie bedragen € 100,– per sessie van 45 minuten.

Cursussen/training
Het is mogelijk een cursus of training te verzorgen. Onderwerpen kunnen in principe gaan over dat wat met het vak als psychotherapeut/psycholoog te maken heeft. Kosten voor het verzorgen van een training of cursus bedragen € 550,– per dagdeel inclusief reiskosten (uitgaande van een beperkte reistijd).