Kinderen en jeugd

Tower of hanoiVooraf
Voorafgaand aan een onderzoek wordt met de ouders besproken op welke vragen het onderzoek antwoord moet geven. Het kan gaan om vragen betreffende het leergedrag, emotionele problemen, sociale problemen of gedragsproblemen. Dan verzamelen we in overleg met de ouders de voor het onderzoek relevante informatie. Soms helpt dat om de onderzoeksvragen scherper te stellen. We kijken daarbij steeds wat de kortste vorm van onderzoek is om antwoord te krijgen op de gestelde vragen.

Tijdens
Het onderzoek start met een korte kennismaking met ouder en kind. Daarna begint het onderzoek met het kind. Ouders kunnen in de wachtkamer wachten, maar ook weggaan en later terugkomen. Bij heel jonge kinderen is het vaak wel handig als de ouder in de buurt blijft.
Afhankelijk van de onderzoeksvraag duurt een onderzoek minimaal 1 uur en maximaal 5 uur. Bij 2 uur of meer wordt het onderzoek meestal in twee of drie keer gedaan, zodat we het kind mogelijk in verschillende stemmingen kunnen ontmoeten. Het onderzoek wordt zo opgezet dat kinderen het niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentietest, in te vullen vragenlijsten, interview, observatie, aandacht voor tekeningen, verhalen en ideeën van het kind en spelobservatie.

Achteraf
Na afronding van het onderzoek bespreken we de onderzoeksresultaten met de ouders. Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden kinderen in ieder geval bij die bespreking betrokken. Vanaf 16 jaar hebben jeugdigen wettelijk het eerst recht op de uitslag van het onderzoek. U en uw kind krijgen een kort verslag van de onderzoeksresultaten.
Indien gewenst kan een speciale versie van het onderzoeksverslag aan de huisarts of school worden toegezonden. Zonder toestemming van ouders of jeugdige wordt geen informatie verstrekt aan derden.