Jongeren en Volwassenen

stoel1Behandeling
In de behandeling kunnen verschillende methoden worden gebruikt. Sommige behandelmethoden richten zich meteen op het aanpakken van de klacht, andere concentreren zich sterker op de achter de klacht liggende problematiek. Welke behandelwijze wordt gebruikt hangt af van de soort klacht, de omstandigheden waarin de cliënt leeft, en de draagkracht die iemand heeft. Natuurlijk speelt ook de persoonlijke voorkeur van de cliënt een rol.

Hieronder staan een aantal therapiemethoden genoemd die wij gebruiken. De opsomming is niet volledig maar het zijn wel de belangrijkste ingrediënten van onze werkwijze.

EMDR
EMDR is een methode waarbij op een korte maar intensieve manier beschadigende ervaringen van hun negatieve effecten kunnen worden ontdaan door de hersenen via ogen of oren te activeren tijdens het denken over die negatieve ervaringen (www.EMDR.nl)

Symbooldrama
Symbooldrama is een psycho-analytische methode waarbij u gevraagd wordt zich bepaalde zaken te verbeelden. Dit roept vaak emoties en gedachten op die helpen problemen te begrijpen en op te lossen. (www.symbooldrama.nl)

Focussen
Focussen is een behandelwijze uit de cliënt gerichte psychotherapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat ervaringen niet alleen in het geheugen van de hersenen worden vastgelegd, maar zich ook vertalen in lichamelijke gevoelens en gewaarwordingen.

Cognitieve gedragstherapie
De cognitieve gedragstherapie maakt gebruik van het feit dat denken en voelen elkaar sterk beïnvloeden. Door aandacht te schenken aan die aspecten en door oefenen kan de cliënt leren om zijn problemen te hanteren en op te lossen.