Vergoeding en tarieven

Vanaf 2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar).

Jeugdigen
Iedereen onder de 18 jaar komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling die wordt vergoed door de gemeente waarin de persoon woont. Rekeningen worden rechtstreeks naar de betreffende gemeente gestuurd. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de Centra voor Jeugd en Gezin nodig(CJG). In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet worden aangeven of het een verwijzing voor de gespecialiseerde GGZ.

Volwassenen
De zorg voor volwassenen kan onder verdeeld worden in verzekerde en niet verzekerde zorg.

Verzekerde zorg

Voor verzekerde zorg dient u een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts te hebben. In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet de huisarts aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider onderzoek en mogelijk langere behandeling)
De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekering verzonden. Sinds 2022 is er een nieuw zorgsysteem van kracht, het zorgprestatiemodel (ZPM).  De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft hiervoor regels opgesteld voor de GGZ. Tijdens de behandeling zullen de verrichte activiteiten direct bij de verzekeraar gedeclareerd worden. Per behandelaar hanteren wij daar eigen termijnen in (van twee maal per maand n

Met een groot deel van de zorgverzekeraars hebben wij voor 2022 een contract afgesloten. Met onderstaande verzekeraars is er GEEN contract:

Astrid Slingerland heeft GEEN contract afgesloten met Caresq.

Bert Krapels heeft GEEN contract afgesloten met Menzis (Azivo, Anderzorg)

In het geval we geen contract hebben kan er via een restitutiepolis of via gedeeltelijke restitutie toch alles of een deel van de behandeling vergoed worden. Neem in dat geval contact op met uw zorgverzekeraar om te horen welk percentage van de behandeling vergoed wordt vanuit de verzekeraar. Het resterende deel komt voor uw eigen rekening.

Eigen risico
Houdt er wel rekening mee dat bij cliënten boven de 18 jaar het eigen risico van de verzekering ook met de psychotherapiekosten wordt verrekend. Het betreft dan het jaar waarin u met de behandeling bent gestart. Het eigen risico voor 2022 is € 385,-. Uw zorgverzekeraar zal dit bedrag aan u doorrekenen.

Onverzekerde zorg
Niet alle zorg wordt in 2022 vergoed. Behandeling van relatieproblematiek, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed. Daarnaast moet u voor de aanpak van ieder probleem waarvoor geen DSM V code kan worden benoemd zelf betalen. Wanneer u zelf moet of wil betalen volgt na een eerste gesprek een inzichtelijke prijsopgave voor de hoogte van de kosten van de gewenste behandeling/onderzoek. Het tarief van een behandelafspraak is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit bedrag is voor 2022 vastgesteld op €157,12 per behandelafspraak van 45 minuten (inclusief alle indirecte tijd).

Niet op afspraak
Wanneer u zonder 24 uur van te voren af te zeggen (per mail, telefoon, sms) niet op een afspraak komt wordt u € 50,– in rekening gebracht.

Supervisie
Voor de opleiding GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsychotherapeut en de NIP-registratie “diagnostiek” is Bert Krapels bevoegd te superviseren.
Kosten voor supervisie bedragen € 100,– per sessie van 45 minuten.

Cursussen/training
Het is mogelijk een cursus of training te verzorgen. Onderwerpen kunnen in principe gaan over dat wat met het vak als psychotherapeut/psycholoog te maken heeft. Kosten voor het verzorgen van een training of cursus bedragen € 550,– per dagdeel inclusief reiskosten (uitgaande van een beperkte reistijd).