Gezin

GezinsonderzoekIn de opvoeding kunnen zich allerlei hindernissen voordoen. Soms zijn deze hindernissen zo groot dat u als ouder(s) het gevoel heeft dat u vast loopt in de opvoeding.  En dat zo de relatie met uw kind(eren) onder druk komt te staan.

Gezinsonderzoek

Voor ouders met jonge en schoolgaande kinderen kunt u bij ons terecht voor een laagdrempelig gezinsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats bij ons op de praktijk middels een reeks spelletjes en activiteiten. We kijken dan naar hoe de gezinsleden met elkaar omgaan en hoe zij op elkaar reageren. Met de ouders stellen we via deze weg samen een plan van aanpak op. Zo kan het zijn dat mediatietherapie met de ouders wordt geadviseerd of juist een behandeling met ouder en kind samen middels speelse activiteiten.