Kinderen

poppenhuis-villa-fleurBehandeling
In de behandeling kunnen verschillende methoden worden gebruikt. Sommige behandelmethoden richten zich meteen op het aanpakken van de klacht, andere concentreren zich sterker op de achter de klacht liggende problematiek. Welke behandelwijze wordt gebruikt hangt af van de soort klacht, de omstandigheden waarin de cliënt leeft, en de draagkracht die iemand heeft. Natuurlijk speelt ook de persoonlijke voorkeur van de cliënt een rol.

Hieronder staan een aantal therapiemethoden genoemd die wij inzetten gedurende de behandeling, of elementen daarvan. De opsomming is niet volledig maar het zijn wel de belangrijkste ingrediënten van onze werkwijze.

EMDR
EMDR is een methode waarbij op een korte maar intensieve manier beschadigende ervaringen van hun negatieve effecten kunnen worden ontdaan door de hersenen via ogen of oren te activeren tijdens het denken over die negatieve ervaringen (www.EMDR.nl)

Symbooldrama
Symbooldrama is een psycho-analytische methode waarbij u gevraagd wordt zich bepaalde zaken te verbeelden. Dit roept vaak emoties en gedachten op die helpen problemen te begrijpen en op te lossen. (www.symbooldrama.nl)

Focussen
Focussen is een behandelwijze uit de cliënt gerichte psychotherapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat ervaringen niet alleen in het geheugen van de hersenen worden vastgelegd, maar zich ook vertalen in lichamelijke gevoelens en gewaarwordingen.

Speltherapie
In de speltherapie wordt het spel als middel gebruikt om gevoelens en gedachten uit te drukken en negatieve ervaringen te begrijpen en onder controle te krijgen.

Cognitieve gedragstherapie
De cognitieve gedragstherapie maakt gebruik van het feit dat denken en voelen elkaar sterk beïnvloeden. Door aandacht te schenken aan die aspecten en door oefenen kan de cliënt leren om zijn problemen te hanteren en op te lossen.

Mediatietherapie
Mediatietherapie is vooral bedoeld voor ouders. Feitelijk zijn zij de therapeut en voeren in de thuissituatie de plannen uit die ze met de therapeut bedacht hebben om de problemen met hun kind op te lossen.

Oudercursus
Vaak blijkt het handig om bij problemen met kinderen als ouders aanvullende informatie te krijgen over een goede aanpak. Daarvoor organiseren we oudercursussen. Soms adviseren we zeer nadrukkelijk om aan een dergelijke cursus deel te nemen.

Ouder-kind behandeling
Bij een ouder-kind behandeling wordt o.a. gewerkt met speelse activiteiten, EMDR en DDP (dyadic developmental psychotherapy)De ouder-kind behandeling kan bij uiteenlopende problematiek worden ingezet (bijvoorbeeld bij trauma, hechtingsproblemen, angsten, depressie).

Groepen
Voor de leeftijd rondom brugklas is er een aanbod voor kinderen die soms mede als gevolg van leerproblematiek of een laag zelfbeeld moeite hebben met het overschakelen naar het vervolgonderwijs. Er is ruimte voor informatie en oefening.

Voor de leeftijd 7-11 jaar is een groep voor kinderen die in de omgang met anderen moeite hebben om met elkaar rekening te houden. Op speelse wijze wordt hier aandacht aanbesteed.