Verwijzers

Verwijzers

De praktijken van Bert Krapels en Astrid Slingerland zijn gevestigd op de Van Boetzelaerlaan 136. Op dit adres werken nog 17 psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. We werken allemaal zelfstandig, maar werken samen waar dat de kwaliteit en dus de cliënt ten goede komt. Zie ook www.Boetzelaer136.nl.

Informatie Bert Krapels

Sinds 1985 is Bert werkzaam in de GGZ zowel voor kinderen als volwassenen. Vanaf die tijd voert hij ook een eigen praktijk. Deze is geleidelijk gegroeid van 3 naar 40 uur per week.
In het overheidsregister (BIG) staat hij geregistreerd als psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij de vakorganisaties (NIP, VKJP) staat hij ingeschreven als kinder- en jeugdpsycholoog specialist en kinder- en jeugdpsychotherapeut specialist.

Bereikbaarheid voor afspraken en overleg
Communicatie met cliënten
Van dinsdag tot en met donderdag ben ik telefonisch (0634108911) rechtstreeks bereikbaar tussen 14.15 – 14.45 uur.
Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een boodschap inspreken op de voice-mail en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. SMS-en werkt vaak sneller. Daarnaast is het mogelijk per mail contact te zoeken.(info@bertpsychotherapeut.nl). Maar ik kijk alleen voor 7.30 uur mijn mail door.
Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het praktijkadres bereikbaar met de lijnen 11, 16, 21, 23 en 24.

Mogelijkheden voor onderzoek en behandeling

Sinds 1985 werk ik in de GGZ zowel voor kinderen als volwassenen. Vanaf die tijd voer ik ook een eigen praktijk. Deze praktijk  is geleidelijk gegroeid van 3 naar 40 uur per week.
In het overheidsregister (BIG) staat ik geregistreerd als psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij de vakorganisaties (NIP, VKJP) staat ik  ingeschreven als kinder- en jeugdpsycholoog specialist en kinder- en jeugdpsychotherapeut specialist.
Mijn behandelmethoden zijn zowel klachtgericht (Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Acceptance Commitement Therapy),  als inzicht gevend (symbooldrama, focussen, speltherapie). Aandacht voor systeemproblematiek is er via Theraplay, en mediatie-therapie.
Individuele therapie, groepstherapie, ouderbegeleiding en gezinsbehandeling met jongere kinderen zijn de vormen waarin dit wordt aangeboden.
Specialisme
Naast de behandeling van gedragsproblemen, angsten en stemmingsproblematiek heb ik me steeds meer gespecialiseerd in de behandeling van hechtingsproblematiek, chronische traumatisering en pijnbehandeling waaronder ook hoofdpijnbehandeling. Het gaat dan om pijnklachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden.
Diagnostiek
Naast behandeling verricht ik ook diagnostiek voor de leeftijd tussen 5 en 18 jaar. Het kan daarbij gaan om vragen die liggen op het gebied van sociaal emotioneel functioneren, op cognitief gebied en op het terrein van de neuropsychologie.
Doelgroep
In mijn praktijk komen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Qua leeftijd is de verdeling tweederde kinderen en adolescenten en een derde volwassenen. Cliënten waarderen de behandeling na afloop in een anonieme evaluatie de afgelopen vijf jaar gemiddeld met een 8.

Informatie Astrid Slingerland

Inhoudelijk informatie volgt.

Algemene informatie voor beide praktijken

Kosten in 2018
Vanaf  2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar)
Jeugdigen
Iedereen onder de 18 jaar komt in aanmerking voor vergoeding van zijn gemeente van onderzoek en behandeling . Rekeningen worden rechtstreeks naar de betreffende gemeente gestuurd. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts of de Centra voor Jeugd en Gezin nodig(CJG). Het moet dan gaan om een verwijzing naar de specialiseerde  zorg.

Volwassenen
De zorg voor volwassenen kan onder verdeeld worden in verzekerde en niet verzekerde zorg.

Verzekerde zorg
Voor verzekerde zorg dient u een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts te hebben. In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV stoornis. Ook moet de huisarts aangeven of het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (kortere behandeling en beperkt onderzoek) of de gespecialiseerde GGZ (uitgebreider onderzoek en mogelijk langere behandeling)
De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekering verzonden. Het gaat om een van te voren vastgesteld bedrag (basiszorg) of een bedrag gebaseerd op de duur van de totale behandeling (gespecialiseerde zorg). De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft hiervoor regels opgesteld voor de GGZ.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij voor 2018 een contract afgesloten. Met onderstaande verzekeraars is er GEEN contract:

Astrid Slingerland heeft GEEN contract afgesloten met CZ groep (CZ, Delta Lloyd Ohra) en Caresq

Bert Krapels heeft GEEN contract afgesloten met Caresq

Onverzekerde zorg
Niet alle zorg wordt in 2018 vergoed. Behandeling van relatieproblematiek, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed. Daarnaast moet u voor de aanpak van ieder probleem waarvoor geen DSM V code kan worden benoemd zelf betalen. Wanneer u zelf moet/wilt betalen volgt na een eerste gesprek een inzichtelijke prijsopgave voor de hoogte van de kosten van de gewenste behandeling/onderzoek. Ter indicatie treft u hier al enige prijsopgaven.

Kosten bij niet verzekerde zorg:

Intake/adviesgesprek 45 minuten     € 95,–
Intelligentieonderzoek kort € 170,–
Intelligentieonderzoek uitgebreid € 250,–
Behandeling 5 sessies € 450,–
Behandeling 10 sessies € 850,–