Rechten

Rechten

Electronisch patiënten dossier (EPD)

Van elke cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin bevinden zich, (afhankelijk van de aard van het contact), een intake en/of onderzoeksverslag, afschriften van correspondentie, de behandelovereenkomst en aantekeningen naar aanleiding van gesprekken. U heeft als enige altijd recht op inzage in het digitale dossier. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie verstrekt aan wie dan ook.

Indien naar uw oordeel niet professioneel is gehandeld en op uw klagen niet naar tevredenheid door ons is gereageerd, kunt u een klacht indienen bij de beroepsorganisaties NIP of NVVP of de Inspectie voor de Volksgezondheid.

PDF Slingerland vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut definitief

PDF Krapels vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut definitief